Forside

Sankt Thomas Alle 11 - 13

Ny bestyrelse:

Ved generalforsamlingen blev følgende valg til bestyrelsen:

Peter Bernt Hansen

Jens Bang-Andersen

Per Rasmussen

Karin Hjort

Bettina Bisgaard

 

Suppleant: Karin Matthiesen

 

Gårddag:

Husk der er gårddag søndag den 7. maj!

 

Hundehold:

51T har på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at man i deres forening må have en hund eller en kat pr. lejlighed.

 

Vi havde inden den ekstraordinære generalforsamling sendt mail til dem om at vi gerne så det ikke blev vedtaget.

Det vigtigste for os er at der er vedtaget at det IKKE er tilladt at lufte dyrene på fællesarealer og de skal holdes i snor/bur overalt på ejerforeningens område. De har desuden lavet et forbud mod en del hunderacer, selvfølgelig dem, der er forbudt i henhold til "Hundeloven" men også andre racer.

 

Hvis dyret er til gene for andre kan deres ejerforenings bestyrelse gå ind i sagen og i sidste instans foranledige at dyret fjernes.

 

Tørreloft

Vores tørreloft er efterhånden er godt fyldt op og det skal der gøres noget ved.

I bedes derfor tydeligt mærke jeres ejendele med navn og adresse INDEN den 1. september 2016. De ting, I ikke ønsker at beholde, er I selv ansvarlige for at komme af med.

 

 

Facebook

Der er oprettet en lukket gruppe for beboerne i Ejerforeningen 51 U. Ejendomsforeningen 51u dækker Sankt Thomas Alle 11-13 i alt 21 lejligheder.

 

Gruppen kan benyttes til at komme med gode ideer og forslag for alle beboere i ejendomsforeningen. Anmod på Facebook om at blive medlem af gruppen, hvis du er beboer.

Røgalarmer

Der er opsat 34 røgalarmer, batterierne udskiftes 1 gang årligt, næste gang er den 1. juni 2017.

 

 

Kontakt bestyrelsen:

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved